Bass RCF 4 tấc 15NF18

Bass RCF 4 tấc 15NF18

Giá liên hệ đ

Bass RCF 4 tấc 15NF18

RCF 3 TAC TU NEO 1275WUU

RCF 3 TAC TU NEO 1275WUU

Giá liên hệ đ

RCF 3 TAC TU NEO 1275WUU

BASS RCF 15100-WXNM 4 TAC NEO

BASS RCF 15100-WXNM 4 TAC NEO

Giá liên hệ đ

BASS RCF 15100-WXNM 4 TAC NEO 

BASS 5T BOSA HD18A

BASS 5T BOSA HD18A

Giá liên hệ đ

BASS 5T BOSA HD18A

Bass Bosa 3T 12N76 Hõa Tiễn

Bass Bosa 3T 12N76 Hõa Tiễn

Giá liên hệ đ

Bass Bosa 3T 12N76 Hõa Tiễn

LOA BASS 2.5T JBL KP051

LOA BASS 2.5T JBL KP051

Giá liên hệ đ

LOA BASS 2.5T JBL KP051

LOA BASS 2.5T JBL KP052

LOA BASS 2.5T JBL KP052

Giá liên hệ đ

LOA BASS 2.5T JBL KP052

LOA BASS 4T JBL KP615

LOA BASS 4T JBL KP615

Giá liên hệ đ

LOA BASS 4T JBL KP615

LOA BASS 3T JBL KP6102

LOA BASS 3T JBL KP6102

Giá liên hệ đ

LOA BASS 3T JBL KP6102

LOA BASS 3T JBL KP6102 NEONIUM

LOA BASS 3T JBL KP6102 NEONIUM

Giá liên hệ đ

LOA BASS 3T JBL KP6102 NEONIUM

LOA BASS 4T MARTIN F12+

LOA BASS 4T MARTIN F12+

Giá liên hệ đ

LOA BASS 4T  MARTIN F12+

LOA BASS 4T MARTIN F15+

LOA BASS 4T MARTIN F15+

Giá liên hệ đ

LOA BASS 4T  MARTIN F15+

Bass Loa 5 Tấc 18F

Bass Loa 5 Tấc 18F

Giá liên hệ đ

Bass Loa 5 Tấc 18F

 • Voice coil đường kính 4 inch, bên trong là sợi thủy tinh, bên ngoài là đồng.
 • Công suất hoạt động liên tục 2000W
 • Độ nhạy 97,5 dB 
 • 25 Hz - Dải tần số 1 kHz
 • Thông gió cưỡng bức và 14 mm tấm hàng đầu cho nén năng lượng tối thiểu
 • Thiết kế nhện kép với kiểm soát giảm chấn silicon
Bass Loa 5 Tấc 18E

Bass Loa 5 Tấc 18E

Giá liên hệ đ

Bass Loa 5 Tấc 18E

 • Voice coil đường kính 4 inch, bên trong là sợi thủy tinh, bên ngoài là đồng.
 • Công suất hoạt động liên tục 2000W
 • Độ nhạy 97,5 dB 
 • 25 Hz - Dải tần số 1 kHz
 • Thông gió cưỡng bức và 14 mm tấm hàng đầu cho nén năng lượng tối thiểu
 • Thiết kế nhện kép với kiểm soát giảm chấn silicon
Loa Bass 25 NR-10WF335

Loa Bass 25 NR-10WF335

Giá liên hệ đ

Loa Bass 25 NR-10WF335

Loa Bass 30 RCF 12BC-8

Loa Bass 30 RCF 12BC-8

Giá liên hệ đ

Loa Bass 30 RCF 12BC-8

Loa Bass 30 NEO 12ND880

Loa Bass 30 NEO 12ND880

Giá liên hệ đ

Loa Bass 30 NEO 12ND880

Loa Bass 30 NEO 12NJ02

Loa Bass 30 NEO 12NJ02

Giá liên hệ đ

Loa Bass 30 NEO 12NJ02

Loa Bass 30 NR 12WF335

Loa Bass 30 NR 12WF335

Giá liên hệ đ

Loa Bass 30 NR 12WF335

Loa Bass 40 CF15-400A

Loa Bass 40 CF15-400A

Giá liên hệ đ

Loa Bass 40 CF15-400A

Loa Bass 40 RCF 15AZ-77

Loa Bass 40 RCF 15AZ-77

Giá liên hệ đ

Loa Bass 40 RCF 15AZ-77

Loa Bass 40 NR 15AZ-600A

Loa Bass 40 NR 15AZ-600A

Giá liên hệ đ

Loa Bass 40 NR 15AZ-600A

Loa Bass 40 RCF 15-BC8

Loa Bass 40 RCF 15-BC8

Giá liên hệ đ

Loa Bass 40 RCF 15-BC8

Loa Bass 40 -15BM400

Loa Bass 40 -15BM400

Giá liên hệ đ

Loa Bass 40 -15BM400

Loa Bass 40- 15BM500

Loa Bass 40- 15BM500

Giá liên hệ đ

Loa Bass 40- 15BM500

Loa Bass 40- 15BM500B

Loa Bass 40- 15BM500B

Giá liên hệ đ

Loa Bass 40- 15BM500B

Loa Bass 40 NEO 15ND680

Loa Bass 40 NEO 15ND680

Giá liên hệ đ

Loa Bass 40 NEO 15ND680

Loa Bass 40 NR 15WF335

Loa Bass 40 NR 15WF335

Giá liên hệ đ

Loa Bass 40 NR 15WF335