Main Bosa A-22

Main Bosa A-22

Giá liên hệ đ

Main Bosa A-22

Main DETON DM550

Main DETON DM550

Giá liên hệ đ

Main DETON DM550

DETON VỚI HÀNG LOẠT DÒNG SẢN PHẨM UY TÍN, CHẤT LƯỢNG NAY TIẾP TỤC CHO RA MẮT DÒNG CAO CẤP DM550.
DETON DM550 thuộc dòng Class D chuyển sử dụng cho karaoke chuyên nghiệp, cafe DJ, beerclub hay hội trường... với âm thanh đạt chuẩn cao cấp, vô cùng sống động và chân thực.

Amply phân tần Bosa 50T-USB

Amply phân tần Bosa 50T-USB

Giá liên hệ đ

Amply phân tần Bosa 50T-USB

Main Nguồn Xung Bosa AT-1400

Main Nguồn Xung Bosa AT-1400

Giá liên hệ đ

Main Nguồn Xung Bosa AT-1400

Main DETON DM750

Main DETON DM750

Giá liên hệ đ

Main DETON DM750

DETON DM750 VỚI CHẤT LƯỢNG ÂM THANH HÀNG ĐẦU MANG LẠI CHO NGƯỜI DÙNG SỰ VỪA Ý VÀ HÀO LÒNG TỐI ĐA

Amply phân tần Bosa 80U-USB

Amply phân tần Bosa 80U-USB

Giá liên hệ đ

Amply phân tần Bosa 80U-USB

Main 4 kênh Nguồn Xung Bosa AT-480

Main 4 kênh Nguồn Xung Bosa AT-480

Giá liên hệ đ

Main 4 kênh Nguồn Xung Bosa AT-480

Main DETON H600

Main DETON H600

Giá liên hệ đ

Main DETON H600

Amply phân tần Bosa 100U-USB

Amply phân tần Bosa 100U-USB

Giá liên hệ đ

Amply phân tần Bosa 100U-USB

Main 4 Kênh Bosa B10000A

Main 4 Kênh Bosa B10000A

Giá liên hệ đ

Main 4 Kênh Bosa B10000A

Main DETON H800

Main DETON H800

Giá liên hệ đ

Main DETON H800

Amply phân tần Bosa 120U-USB

Amply phân tần Bosa 120U-USB

Giá liên hệ đ

Amply phân tần Bosa 120U-USB

Main 4 Kênh Bosa C-4600

Main 4 Kênh Bosa C-4600

Giá liên hệ đ

Main 4 Kênh Bosa C-4600

Main DETON 4 kênh MA 5004

Main DETON 4 kênh MA 5004

Giá liên hệ đ

Main DETON 4 kênh MA 5004

Amply phân tần Bosa 150U-USB

Amply phân tần Bosa 150U-USB

Giá liên hệ đ

Amply phân tần Bosa 150U-USB

Main 4 Kênh Bosa C-4800

Main 4 Kênh Bosa C-4800

Giá liên hệ đ

Main 4 Kênh Bosa C-4800

Main 4 kênh DETON MA 8004

Main 4 kênh DETON MA 8004

Giá liên hệ đ

Main 4 kênh DETON MA 8004

Amply phân tần Bosa USB-180W

Amply phân tần Bosa USB-180W

Giá liên hệ đ

Amply phân tần Bosa USB-180W

Main Bosa CA-12

Main Bosa CA-12

Giá liên hệ đ

Main Bosa CA-12

Main 2 kênh DETON T-MAC2

Main 2 kênh DETON T-MAC2

Giá liên hệ đ

Main 2 kênh DETON T-MAC2

Amply phân tần Bosa USB-270W

Amply phân tần Bosa USB-270W

Giá liên hệ đ

Amply phân tần Bosa USB-270W

Main Bosa CA-38

Main Bosa CA-38

Giá liên hệ đ

Main Bosa CA-38

Main 2 kênh DETON T-MAC4

Main 2 kênh DETON T-MAC4

Giá liên hệ đ

Main 2 kênh DETON T-MAC4

Amply phân tần Bosa USB-370W

Amply phân tần Bosa USB-370W

Giá liên hệ đ

Amply phân tần Bosa USB-370W

Main 4 kênh Nguồn Xung Bosa D1

Main 4 kênh Nguồn Xung Bosa D1

Giá liên hệ đ

Main 4 kênh Nguồn Xung Bosa D1

Main 2 kênh BOSA BL800

Main 2 kênh BOSA BL800

Giá liên hệ đ

Main 2 kênh BOSA BL800

Amply phân tần Bosa USB-450W

Amply phân tần Bosa USB-450W

Giá liên hệ đ

Amply phân tần Bosa USB-450W

Main Nguồn Xung Bosa D2

Main Nguồn Xung Bosa D2

Giá liên hệ đ

Main Nguồn Xung Bosa D2

Amply phân tần Bosa USB-500W

Amply phân tần Bosa USB-500W

Giá liên hệ đ

Amply phân tần Bosa USB-500W

Main Nguồn Xung Bosa D1000

Main Nguồn Xung Bosa D1000

Giá liên hệ đ

Main Nguồn Xung Bosa D1000