Board Công Suất Bosa PDA3000

Board Công Suất Bosa PDA3000

Giá liên hệ đ

Board Công Suất Bosa PDA3000

Board Công Suất Bosa PDA1000

Board Công Suất Bosa PDA1000

Giá liên hệ đ

Board Công Suất Bosa PDA1000

Board Công Suất Bosa PDA750

Board Công Suất Bosa PDA750

Giá liên hệ đ

Board Công Suất Bosa PDA750

Board Công Suất Bosa PDA1300

Board Công Suất Bosa PDA1300

Giá liên hệ đ

Board Công Suất Bosa PDA1300

Board Công Suất Bosa CS-NX20 DANTE

Board Công Suất Bosa CS-NX20 DANTE

Giá liên hệ đ

Board Công Suất Bosa CS-NX20 DANTE

Board Công Suất Bosa CS-NX50 DANTE

Board Công Suất Bosa CS-NX50 DANTE

Giá liên hệ đ

Board Công Suất Bosa CS-NX50 DANTE

Board Công Suất Bosa CS-NX50

Board Công Suất Bosa CS-NX50

Giá liên hệ đ

Board Công Suất Bosa CS-NX50

Board Công Suất Bosa CS-NX201 DANTE

Board Công Suất Bosa CS-NX201 DANTE

Giá liên hệ đ

Board Công Suất Bosa CS-NX201 DANTE

Board Công Suất Bosa CS-NX201 FB

Board Công Suất Bosa CS-NX201 FB

Giá liên hệ đ

Board Công Suất Bosa CS-NX201 FB

Board Công Suất Bosa CS-NX201 SUB

Board Công Suất Bosa CS-NX201 SUB

Giá liên hệ đ

Board Công Suất Bosa CS-NX201 SUB

Board Công Suất Bosa CS-NX601 SUB

Board Công Suất Bosa CS-NX601 SUB

Giá liên hệ đ

Board Công Suất Bosa CS-NX601 SUB

Board Công Suất Bosa CS-NX601 FB

Board Công Suất Bosa CS-NX601 FB

Giá liên hệ đ

Board Công Suất Bosa CS-NX601 FB

Board Công Suất Bosa CS-NX601 DSP

Board Công Suất Bosa CS-NX601 DSP

Giá liên hệ đ

Board Công Suất Bosa CS-NX601 DSP

Board Công Suất Bosa CS-NX601 DANTE

Board Công Suất Bosa CS-NX601 DANTE

Giá liên hệ đ

Board Công Suất Bosa CS-NX601 DANTE

Board Công Suất Bosa CS-NX602 LCD

Board Công Suất Bosa CS-NX602 LCD

Giá liên hệ đ

Board Công Suất Bosa CS-NX602 LCD

Board Công Suất Bosa CS-NX603 LCD

Board Công Suất Bosa CS-NX603 LCD

Giá liên hệ đ

Board Công Suất Bosa CS-NX603 LCD

Board Công Suất Bosa CS-NX900 DSP

Board Công Suất Bosa CS-NX900 DSP

Giá liên hệ đ

Board Công Suất Bosa CS-NX900 DSP

Board Công Suất Bosa CS-NX900 FB

Board Công Suất Bosa CS-NX900 FB

Giá liên hệ đ

Board Công Suất Bosa CS-NX900 FB

Board Công Suất Bosa CS-NX900 SUB

Board Công Suất Bosa CS-NX900 SUB

Giá liên hệ đ

Board Công Suất Bosa CS-NX900 SUB

Board Công Suất Bosa CS-NX902 DSP

Board Công Suất Bosa CS-NX902 DSP

Giá liên hệ đ

Board Công Suất Bosa CS-NX902 DSP

Board Công Suất Bosa CS-NX903 DSP

Board Công Suất Bosa CS-NX903 DSP

Giá liên hệ đ

Board Công Suất Bosa CS-NX903 DSP

Board Công Suất Bosa CS-NX1203 DSP

Board Công Suất Bosa CS-NX1203 DSP

Giá liên hệ đ

Board Công Suất Bosa CS-NX1203 DSP

Board Công Suất Bosa CS-NX1500 DSP

Board Công Suất Bosa CS-NX1500 DSP

Giá liên hệ đ

Board Công Suất Bosa CS-NX1500 DSP

Board Công Suất Bosa CS-NX1205

Board Công Suất Bosa CS-NX1205

Giá liên hệ đ

Board Công Suất Bosa CS-NX1205

Board Công Suất Bosa CS-NX1502

Board Công Suất Bosa CS-NX1502

Giá liên hệ đ

Board Công Suất Bosa CS-NX1502

Board Công Suất Bosa CS-NX1502 SUB

Board Công Suất Bosa CS-NX1502 SUB

Giá liên hệ đ

Board Công Suất Bosa CS-NX1502 SUB

Main Công Suất 4 kênh Bosa DK4800 - CÔNG SUẤT 800W

Main Công Suất 4 kênh Bosa DK4800 - CÔNG SUẤT 800W

Giá liên hệ đ

Main Công Suất 4 kênh Bosa DK4800 - CÔNG SUẤT 800W

Công suất đánh cầu : 2400W x 2 kênh (8Ω); 3200W x 2 kênh
Đáp ứng tần số : 20Hz – 20KHz
Nguồn cung cấp : AC 220V – 240V, 50-60Hz
Độ méo hài THD : < 0.05%
Tỷ số S/N : ≥ 95dB
Trở kháng ngõ vào : 20KΩ cân bằng; 10KΩ không cân bằng
Trở kháng tải : Stereo 4/8Ω
Trọng lượng : 30Kg
Kích thước (Rộng,Sâu,Cao) : 500 x 485 x 88mm

Board Công Suất VRX615A

Board Công Suất VRX615A

Giá liên hệ đ

Board Công Suất VRX615A